در سال 1989 بر اساس تحقیقات انجام گرفته با استفاده تابش سنکروترون ساختار 14 پروتئین موجود در ویروس HIV به چاپ رسید. پس از آن شرکت های داروسازی از این ساختارها به عنوان یک الگو برای طراحی داروهای مهارکننده بهره گرفتند.

آمار قربانیان ایدز تا سال 2007 دو میلیون نفر تخمین زده شده است. هم چنین در این سال حدود 2/33 میلیون نفر در سراسر جهان با این بیماری درگیر بودند. حدود سه چهارم این مرگ و میرها در آفریقا روی داده است. این موضوع ضمن کاهش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. انتظار می رود که کاهش سرمایه انسانی منجر به شکست اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی شود که از آمار بالای مبتلایان به ایدز رنج می برند.

اغلب داروهای ضد ویروس ایدز، پروتئین مشخصی را در این ویروس مورد حمله قرار می¬دهند و به عنوان پایه و اساس نسل بعدی از داروهای ضد ایدز به شمار مي روند. در حال حاضر با استفاده از این داروها میزان رشد ایدز در بسیاری از کشورها تحت کنترل در آمده و یا با رشد منفی مواجه شده است .