مطالعه در زمینه ساختار قرنیه با استفاده از تابش سنکروترون از اواخر دهه80 میلادی آغاز شد و اکنون نیز به طور گسترده ای ادامه دارد. از دست دادن بینایی به دلیل مشکلات قرنیه، مسئله ای فراگیر است و سوال‌های بسیاری در مورد ساختار قرنیه بی پاسخ مانده است.


مهم ترین یافته های تحقیقاتی در این زمینه نشان می دهد که آسپرین از پیر شدن پروتئین موجود در قرنیه چشم انسان پیشگیری می کند. این مطالعات نهایتاً به روند بهینه سازی درمان آستیگماتیسم قرنیه برای بازیابی بینایی بعد از عمل پیوند قرنیه یا آب مروارید و حتی عمل لیزر برای تصحیح نزدیک بینی منجر شد.