صنعت هوافضا نیازمند دانش عمیق از ویژگی‌ها و رفتار مواد در شرایط بحرانی است. تابش سنکروترون امکان تحلیل تنش با قدرت تشخیص بالا، به شیوه‌ای غیرمخرب در زمانی بسیار کوتاه‌تر از تکنیک‌های آزمایشگاهی موجود را داراست. توانایی ارزیابی ضعف ساختاری مولفه‌ها و مواد در مقیاس میکروسکوپی در تضمین امنیت و ارتقاء عملکرد مواد مورد استفاده در صنعت هوافضا بسیار قابل اهمیت است.


 در صنایع ساخت و حمل و نقل هوایی، برخورداری از دانش کافی در زمینه ارتباط تنش/کرنش در بسیاری از اجزای فلزی برای ایمنی و طول عمر سیستم بسیار قابل اهمیت است. اندازه‌گیری میزان تغییر شکل مولفه با اشعه ایکس در مراکز تابش سنکروترون، که ابزاری ارزشمند برای آنالیز تنش است، این شناخت را میسر می‌سازد. این روش، میزان تغییر شکل در فلزات را با اندازه‌گیری تغییر شکل ساختاری شبکه‌های فلزی در سطح اتمی در یک نمونه حجمی، بدست می‌دهد. نیروهای فشاری که با استفاده از نقشه تغییر شکل محاسبه می‌شوند، مناطق حساس را مشخص می‌کنند. باریکه های اشعه ایکس با شدت بالا، می‌توانند برای تجزیه و تحلیل فولاد تا عمق چند میلیمتر مورد استفاده قرار گیرند.

شرکت ایرباس تحقیقاتی را با استفاده از تابش سنکروترون در زمینه تنش‌های وارد شونده به اجزای مورد استفاده در صنعت هوایی با عکس بردای از فرایندها انجام داده است. نتایج این تحقیقات هم چنین برای اصلاح شکل این مولفه‌ها به منظور دستیابی به عملکرد بهینه مورد استفاده قرار گرفت.