صنایع شیمیایی به دنبال فرآیند‌های موثرتر و سازگار با محیط برای ساخت مواد خام و مونومرهای مورد استفاده در صنعت پلیمر هستند. کاهش تعداد مراحل تولید، همراه با بهینه‌سازی واکنش‌های کاتالیزوری هم اکنون یکی از اولویت‌های این صنایع به شمار می‌رود. در حال حاضر، مکانیسم‌های فیزیکی و شیمیایی بنیادی اغلب به طور کامل شناخته نمی‌شوند و مطالعه آنها مستلزم تحقیقات برنامه‌ریزی شده و گسترده است. با این ترتیب، امروزه یکی از اهداف مورد توجه این صنایع، سرمایه‌گذاری برای تحقیقات در این حوزه به جهت کاهش هزینه‌ها از طریق بالابردن بازده شیمیایی و بازده انرژی در کنار کاهش اثرات مخرب زیست محیطی می‌باشد.


بهره‌گیری از تابش سنکروترون نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کند و روش‌های منحصر به فردی را برای شناخت رفتار سیستم‌های کاتالیزوری ارائه می‌کند. طیف سنجی جذبی اشعه ایکس اطلاعاتی را از آرایش اتمی و پیوندهای شیمیایی حول یه اتم جاذب فراهم می‌کند. اندازه‌گیری‌های کمی و کیفی در طول کاتالیز در مقیاس چند میلی ثانیه قابل انجام است. هم چنین با استفاده از تابش سنکروترون می‌توان اطلاعات منحصر به فردی را در زمینه تجزیه و تحلیل شکل، اندازه و چگالی نانوذرات و اندرکنش‌های بالقوه بین ذرات در فرایند‌های کاتالیزوری بدست آورد. روش‌های تصویربرداری سودمند برای تهیه تصاویر سه بعدی و آشکارسازی عناصر کمیاب با قدرت تفکیک بالا از دیگر قابلیت‌های استفاده از تابش سنکروترون می‌باشد . همچنین با استفاده از تابش سنکروترون می‌توان شرایط ویژه‌ای را برای ترکیب شیمیایی مواد ایجاد و به مواد جدیدی دست پیدا کرد که می‌تواند راه‌گشای مشکلات صنعتی باشد.