یکی از چالش‌های اصلی بشر امروزی مواجهه با کاهش منابع نفت است که نه تنها در زمینه تأمین سوخت به آن نیاز داریم بلکه تولید پلاستیک، گریس و محدوده وسیعی از تولیدات پتروشیمی به آن وابسته است. بنابراین یافتن راه حلی برای قطع وابستگی به سوخت‌های فسیلی ضروری به نظر می‌رسد.

 

محققان دانشگاه منچستر با استفاده از تابش سنکروترون، توانسته‌اند مکانیسم و ساختار دقیق دو آنزیم کلیدی را کشف کنند که مسیر جدید و پاک‌تری را برای تولید هیدروکربن‌ها ارائه می‌دهد. این تیم مکانیسمی را به تفصیل مورد مطالعه قرار دادند که طی آن مخمرهای رایج می‌تواند بویی شبیه بوی نفت سفید را هنگام رشد در غذای حاوی ماده نگهدارنده اسید سربیک ایجاد کنند. آنها دریافتند که این ارگانیسم ها از یک فرم اصلاح شده ویتامین B2 با نام «فلاوین» برای تولید هیدروکربن‌های فرار استفاده می‌کنند که سبب ایجاد بوی نفت سفید می‌شود.

این فرایند کاتالیزوری زیستی با استفاده از تابش سنکروترون در سطح اتمی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که شباهت‌هایی بین این فرایند و فرایندهایی که معمولاً در سنتزهای شیمیایی استفاده می‌شود، وجود دارد. اکنون دانشمندان می‌دانند که مخمرها چگونه می‌توانند مقدار بسیار کمی از ترکیبات سوخت مانند را تولید کنند و درتلاش برای یافتن راهی برای توسعه این محصول و ترکیبات تولید شده هستند.