چشمه‌ی نور ایران مجتمع بزرگی از شتابگر‌های پیچیده، ابزارهای تجربی و آزمایشگاه‌های متنوع است که در دهه‌های آینده نیروی محرکه اصلی برای رسیدن به اهداف علمی و مهندسی مهم کشور خواهد بود. این طرح ملی اولین تسهیلات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ برای پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در ایران است و انتظار می‌رود پس از تأسیس آزمایشگاه، سالانه هزاران دانشمند و محقق از این آزمایشگاه ملی در تحقیقات خود استفاده کنند.

طرح چشمه نور ایران(شتابگر ملی) یک طرح کلان ملی است که می¬توان آن را بزرگترین پروژه عملی کشور به شمار آورد. هدف از این طرح احداث و بهره¬برداری از آزمایشگاه بزرگ تابش سنکروترون در ایران به عنوان یک زیرساخت بزرگ مقیاس برای مطالعات بین رشته¬ای است. چشمه نور ایران به عنوان یک زیرساخت علم و فناوری که موجبات توسعه اقتصادی دانش¬بنیان کشور را فراهم می¬آورد، در پیشرفته¬ترین مطالعات مرتبط با حوزه¬های فناوری، مهندسی، علوم پایه، علوم زیستی و پزشکی تا حوزه¬های دیگری همچون انسان¬شناسی، تاریخ و باستان¬شناسی کاربرد خواهد داشت. از کاربردهای راهبردی فناوری شتابگرهای سنکروترونی می¬توان به تاثیر چشم¬گیر آن در بهبود وضعیت صنایع زیرساختی، فناوری¬های راهبردی و علوم نوین همچون هوافضا، هسته¬ای، سلولها و یاخته¬های بنیادی، نفت و گاز، دفاعی، پزشکی مولکولی و دارویی، نانو، محیط زیست و سایر علوم و مهندسی¬های پایه، بین رشته¬ای و کاربردی در کشور اشاره نمود.

می¬توان طرح چشمه نور ایران را به عنوان یک محرک قدرتمند در چرخه تولید علم-ثروت دانست که به مدد چرخش هرچه شتابان¬تر چرخ¬های اقتصاد کشور خواهد آمد و به جرأت می¬توان گفت چرخ اقتصاد کشور بدون زیرساخت¬هایی از این نوع هیچگاه شتاب لازم را به دست نمی¬آورد.