تکنیک‌های اندازه‌گیری در خطوط باریکه

پراش پودری

پراش پودری

پراش پرتو ایکس روش و تکنیکی است که آزمایشگر با استفاده از آن موفق به تعیین ساختار اتمی بلورها با دقت قابل قبول می شود. مانند تعیین ساختار پروتئین ها، مشخص کردن ناکاملی ها در بلور در اثر عوامل بیرونی که در تکنولوژی حسگرها و الکترونیک بسیار مهم هستند. Read More
XAFS

XAFS

تکنیک اندازه‌گیری XAFS درباره جزئیات چگونگی جذب پرتوهای ایکس در انرژی‌های نزدیک و بالای انرژی بستگی ترازهای اتمی توسط اتم است و ابزار منحصر به فرد برای مطالعه در مقیاس اتمی و مولکولی محسوب می‌شود. Read More
PEEM - میکروسکوپ الکترونی گسیل فوتونی

PEEM - میکروسکوپ الکترونی گسیل فوتونی

تکنیک‌های رایج میکروسکوپی با تفکیک‌پذیری فضایی بسیار خوب مانند TEM، AFM، و STM اطلاعات بینابی فراهم نمی‌کنند و تکنیک‌های بیناب‌سنجی مانند FTIR و PES تفکیک‌پذیری جانبی ضعیفی دارند. بنابراین ضروری است که تکنیک‌های میکروسکوپی بر پایه‌ی تکنیک‌های بیناب سنجی به کار گرفته شود تا تفکیک‌پذیری فضایی بسیار خوب به همراه اطلاعات شیمیایی ساختارها حاصل شود. Read More
  • 1